(scroll down for English version)

Privacy Reglement
www.chitwantigertops.com

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. De AVG staat het gebruik van persoonsgegevens door derden onder voorwaarden toe. Zo moet (onder meer) duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt en met welk doel. 

Chitwan Tiger Tops is een homestay in Nepal. Deze website is uitsluitend bedoeld ter promotie van deze homestay en verwijst geïnteresseerden door naar het boekingskantoor Ways To Explore Nepal. Deze website (en domeinnaam) staat op naam van G. Hulsebos te Almere, Nederland.

De bescherming van uw persoonsgegevens neemt Chitwan Tiger Tops zeer serieus. Wij verwerken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier, uitsluitend overeenkomstig de wet en dit privacyreglement. Dit privacyreglement geeft de wijze aan op welke manier Chitwan Tiger Tops met uw persoonsgegevens omgaat.

Uw persoonsgegevens
Voor het aanvragen van informatie neemt u contact op via één van de genoemde email-adressen. De persoonlijke gegevens die u mailt naar chitwantigertops@gmail.com zenden wij door naar het boekingskantoor Ways To Explore Nepal. Zij beheren de administratie en verwerken uw gegevens.

Met het verstrekken van uw gegevens gaat u automatisch akkoord met het feit dat wij dit doorzenden aan het boekingskantoor Ways To Explore Nepal.
U kunt er uiteraard ook voor kiezen om rechtstreeks met het boekingskantoor Ways To Explore Nepal contact op te nemen of een boeking te doen via booking.com.
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens doordat u ons een email heeft gestuurd.

De persoonsgegevens die u ons vertrekt dienen minimaal het volgende te bevatten:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Chitwan Tiger Tops heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die minderjarig zijn, tenzij er uitdrukkelijke toestemming is gegeven door één van de Ouder(s), Verzorger(s) en/of Voogd(en). Wij kunnen echter niet controleren of iemand minderjarig is.
Wij raden Ouder(s), Verzorger(s) of Voogd(en) dan ook aan betrokken te zijn bij alle online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zónder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent  dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neemt u dan z.s.m. contact met ons op via chitwantigertops@gmail.com. Wij zullen ervoor zorgen dat deze gegevens dan per direct worden verwijderd uit onze administratie.

Doel en grondslag van verwerking persoonsgegevens
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om door te geven aan het boekingskantoor Ways To Explore Nepal zodat zij verder contact met u kunnen opnemen.

Wij slaan uw gegevens verder niet op en verwijderen alle e-mails na 1 maand. Deze Privacy Verklaring heeft enkel betrekking op de gegevens die wij doorsturen.
Ways To Explore Nepal is uiteraard zelf verantwoordelijk voor de juiste verwerking en het beheer van uw gegevens.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wil, kunt u contact met ons opnemen via: chitwantigertops@gmail.com.

Beveiliging / Bescherming Persoonsgegevens
Chitwan Tiger Tops neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan z.s.m. contact met ons op via chitwantigertops@gmail.com.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens in een email worden niet langer bewaard dan 1 maand. U behoudt echter het recht om op ieder willekeurig moment aan te geven dat de betreffende email(s) verwijderd dienen te worden.

AVG rechten
Op grond van de Wet op de Privacy (AVG) heeft u een aantal rechten die uw privacy kunnen beschermen. 
U heeft altijd het recht om de persoonsgegevens van uw ingezonden e-mail in te zien of te laten verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, verwijdering of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar chitwantigertops@gmail.com.
Om te kunnen controleren of u diegene bent die het verzoek doet vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zorg er dan voor dat u de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het ID of paspoort nummer én het BSN nummer zwart maakt. Dit is ter bescherming van uw privacy.

Cookies
Chitwan Tiger Tops gebruikt cookies die uitsluitend bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat deze website geoptimaliseerd en goed blijft werken en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Via het hostingbedrijf waar onze website op draait worden IP-adressen van de websitebezoekers geregistreerd en het surfgedrag bijgehouden. Bij het bouwen van deze website zijn benodigde plug-ins gebruikt. Ook bij de leveranciers van deze plug-ins worden uw gegevens opgeslagen. Uiteraard zijn ook deze bedrijven verplicht maatregelen te nemen t.a.v. de AVG wet.

1 Cookiebeleid

Onze website, https://chitwantigertops.com (hierna: “de website”) maakt gebruik van cookies en andere gerelateerde technologieën (gemakshalve worden alle technologieën “cookies” genoemd). Cookies worden ook geplaatst door derden die we hebben ingeschakeld. In het onderstaande document informeren we u over het gebruik van cookies op onze website.

2 Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

3 Wat zijn scripts?
Een script is een stukje programmeercode dat wordt gebruikt om onze website goed en interactief te laten functioneren. Deze code wordt uitgevoerd op onze server of op je device.

4 Wat is een webbeacon?

Een webbeacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van webbeacons verschillende gegevens van u opgeslagen.

5 Toestemming
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies.  Zodra u klikt op ‘Alle cookies’ geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze cookieverklaring. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, u moet er dan wel rekening mee houden dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

6 Derden
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Wij kunnen alleen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Partijen zoals Google zijn aan te merken als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze bedrijven te lezen.

7 Cookies & Social Media
7.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze website en is het onder andere mogelijk dat

7.2 Analytische cookies
Op deze website gebruiken wij geen analytische cookies.

7.3 Marketing cookies
Op deze website gebruiken wij geen advertentiecookies.

7.4 Social media knoppen
Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook en Instagram om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan u gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.

Lees de privacyverklaring van deze sociale netwerken (die regelmatig kunnen veranderen) om te lezen wat deze doen met uw (persoonlijke) gegevens die, zij verwerken met behulp van deze cookies. De gegevens die worden opgehaald, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Facebook en Instagram zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

8 Geplaatste cookies

WordPress
Doel: WordPress log in cookie

Retentieperiode: 30 dagen
Beschrijving: Cookie om je ingelogd te houden.
Gebruikte namen: WordPress
Delen: Privacyverklaring

Elementor Page Builder
Doel: Dit cookie wordt gebruikt door Elementor, een WordPress thema. Het is een live pagebuilder die het voor de websitebeheerder makkelijker maakt om een gebruikersvriendelijke website te bouwen

Retentieperiode: 365 dagen

Facebook

Doel: Gepersonaliseerde advertenties

Retentieperiode: 365 dagen
Beschrijving: Facebook gebruikt cookies om gebruikers te kunnen voorzien van gepersonaliseerde advertenties
Gebruikte namen: fbm_, actppresence, sb, csm, c_user, frstxs, datr, _fbp

Instagram
Doel: Gepersonaliseerde advertenties

Retentieperiode: 365 dagen
Beschrijving: Instagram gebruikt cookies om gebruikers te bereiken met gepersonaliseerde advertenties.
Gebruikte namen: fbm_, actppresence, sb, csm, c_user, frstxs, datr, _fbp

Google Fonts
Doel: Gebruik van fonts op onze website

Retentieperiode: 365 dagen
Beschrijving: Wij gebruiken de Google Fonts API om fonts (lettertypen) te tonen op onze website. De Google Fonts API vraagt uw IP adres op als u onze website bezoekt.
Gebruikte namen: tcb_google_fonts

YouTube
Doel: YouTube Cookie om data te verzamelen van individuele bezoekers.

Retentieperiode: 30 dagen
Beschrijving: Cookies die data verzamelen van individuele bezoekers.

9 Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
  • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
  • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen. Raadpleeg de contactgegevens onderaan deze cookieverklaring. Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw gegevens, dan horen wij graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens).

10 In- en uitschakelen en verwijdering van cookies
Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat u uw internetbrowser zodanig instelt dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser.
Let op: onze website werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u wel de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze websites.

11 Contact details
Voor vragen en/of opmerkingen over ons cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via: Gabrielle Hulsebos, Almere, Nederland
Website: https://chitwantigertops.com
Email: chitwantigertops@gmail.com

Disclaimer & Copyright
Personen die de website www.chitwantigertops.com bezoeken verklaren daarmee akkoord te gaan met de onderstaande disclaimer en copyright.

Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties op de website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Chitwan Tiger Tops aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Copyright
Alle rechten berusten bij Chitwan Tiger Tops, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Wij hebben onze website laten ontwikkelen door Rob Koning (www.robkoning.nl). De heer R. Koning is echter op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van onze website en het getoonde beeldmateriaal. Hij heeft uitsluitend in opdracht van het door ons aangeleverde materiaal een website ontwikkeld.

Klachten en vragen
Als u meer wilt weten over het bovenstaande of een klacht hebt neem dan z.s.m. contact met ons op. Het kan zijn dat wij iets over het hoofd zien. Graag lossen wij dit graag zo snel mogelijk met u op.

U bent natuurlijk vrij om eventueel (ook) contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Chitwan Tiger Tops
W: www.chitwantigertops.com

E: chitwantigertops@gmail.com
T: +31-683614752 (whatsapp)

Wijzigingen privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Op deze website staat altijd de meest recente versie van het Privacy Verklaring.

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 7 november 2019.


ENGLISH VERSION

Privacy Regulations
www.chitwantigertops.com

The General Data Protection Regulation (“AVG”) is a law intended to protect the privacy of individuals. The AVG permits the use of personal data by third parties under certain conditions. For example, it must be clear who processes which personal data and for what purpose.

Chitwan Tiger Tops is a homestay in Nepal. This website is intended solely for the promotion of this homestay and refers interested parties to the booking office Ways To Explore Nepal. This website (and domain name) is in the name of G. Hulsebos in Almere, the Netherlands.

Chitwan Tiger Tops takes the protection of your personal data very seriously. We process your personal data in a careful manner, exclusively in accordance with the law and this privacy policy. This privacy policy indicates the way in which Chitwan Tiger Tops handles your personal data.

Your personal data
To request information, contact one of the email addresses listed. We will forward the personal data you send to chitwantigertops@gmail.com to the booking office Ways To Explore Nepal. They manage the administration and process your data.

By providing your data you automatically agree that we will forward this to the booking office Ways To Explore Nepal.

You can of course also choose to contact the booking office Ways To Explore Nepal directly or make a booking through booking.com.

We will never provide your personal data to persons or companies for commercial exploitation without your permission.

Processing of personal data

We process personal data because you have sent us an email.
The personal data that you leave us must contain at least the following:
– First and last name
– E-mail address

Special and / or sensitive personal data
Chitwan Tiger Tops does not intend to collect data about persons who are minors, unless explicit permission has been given by one of the Parent (s), Caregiver (s) and / or Guardian (s). However, we cannot check whether someone is a minor. We therefore advise Parent (s), Caregiver (s) or Guardian (s) to be involved in all their children’s online activities in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you believe that we have collected personal information from a minor without permission, please

contact us at chitwantigertops@gmail.com. We will ensure that this data is immediately removed from our records.

Purpose and basis of processing personal data
Your details will only be used to pass on to the booking office Ways To Explore Nepal so that they can contact you further. We do not store your data further and delete all e-mails after 1 month. This Privacy Statement only relates to the data that we send. Ways To Explore Nepal is of course responsible for the correct processing and management of your data.

Access, correction and removal of personal data
We are responsible for data processing. If you want to inspect, correct and / or delete your personal data, you can contact us via: chitwantigertops@gmail.com.

Security / Protection of Personal Data
Chitwan Tiger Tops takes the protection of your personal data very seriously. If you have the impression that your information is not properly protected or there are indications of abuse, please contact us at chitwantigertops@gmail.com.

Retention period
Your personal data in an email will not be stored for longer than 1 month. However, you reserve the right to indicate at any time that the relevant email (s) must be deleted.

AVG rights
Under the Privacy Act (AVG) you have a number of rights that can protect your privacy.
You always have the right to view the personal data of your e-mail sent or to have it deleted.
You can send a request for inspection, removal or objection to the processing of personal data to chitwantigertops@gmail.com.
To be able to check whether you are the person making the request, we ask you to include a copy of your proof of identity with the request. Make sure that you make the passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), the ID or passport number and the BSN number black. This is to protect your privacy.


Cookies
Chitwan Tiger Tops uses cookies that are exclusively intended to ensure that this website remains optimized and works properly and that, for example, your preferences are remembered.
A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Via the hosting company on which our website runs, IP addresses of website visitors are registered and the surfing behavior is recorded. The required plug-ins were used to build this website. Your data is also stored with the suppliers of these plug-ins. These companies are of course also required to take measures with regard to the AVG Act.

1 Cookie policy
Our website, https://chitwantigertops.com (hereinafter: “the website”) uses cookies and other related technologies (for convenience all technologies are called “cookies”). Cookies are also placed by third parties that we have enabled. In the document below we inform you about the use of cookies on our website.

2 What are cookies?
A cookie is a simple small file that is sent along with pages from this website and is stored by your browser on your hard drive from your computer or other device. The information stored therein can be sent back to our servers or those of the relevant third parties on a subsequent visit.

3 What are scripts?
A script is a piece of programming code that is used to make our website work well and interactively. This code is executed on our server or on your device.

4 What is a web beacon?
A web beacon (also pixel tag) is a small, invisible piece of text or image on a website that is used to map traffic on a website. To do this, various data from you is stored using web beacons.

5 Permission
When you visit our website for the first time, we display a pop-up with an explanation about cookies. As soon as you click on “All cookies” you give us permission to use all cookies and plugins as described in the pop-up and this cookie statement. You can disable the placement of cookies through your browser, but you must take into account that our website may then no longer work optimally.

6 Third parties
We have made agreements with other companies that place cookies about the use of cookies. We cannot guarantee that these third parties will handle your personal data in a reliable or secure manner. Parties such as Google can be regarded as independent controllers within the meaning of the General Data Protection Regulation. We recommend that you read the privacy statements of these companies.

7 Cookies & Social Media
7.1 Technical or functional cookies
Some cookies ensure that certain parts of the website work properly and that your user preferences remain known. By placing functional cookies, we ensure that you can visit our website more easily. This way, for example, you do not have to repeatedly enter the same information when you visit our website and it is possible that this is the case

7.2 Analytical cookies
We do not use analytical cookies on this website.

7.3 Marketing cookies

We do not use advertising cookies on this website.

7.4 Social media buttons
Our website includes buttons from Facebook and Instagram to promote web pages (including “like”, “pins”) or share (including “tweet”) on social networks such as Facebook and Instagram. These buttons work with pieces of code that come from Facebook and Instagram itself. Cookies are placed through this code. The social media buttons can also store and process certain data, so that you can be shown personalized advertisements.
Read the privacy statement of these social networks (which may change regularly) to read what they do with your (personal) data that they process using these cookies. The data that is retrieved is made anonymous as much as possible. Facebook and Instagram are based in the United States.

8 Cookies set
WordPress
Purpose: WordPress log in cookie
Retention period: 30 days
Description: Cookie to keep you logged in.
Names used: WordPress
Share: Privacy statement

Elementor Page Builder
Purpose: This cookie is used by Elementor, a WordPress theme. It is a live page builder that makes it easier for the website administrator to build a user-friendly website
Retention period: 365 days
Description: This cookie is used by Elementor, a WordPress theme. It is a live page builder that makes it easier for the website administrator to build a user-friendly website.

Facebook
Purpose: Personalized advertisements
Retention period: 1 year
Description: Facebook uses cookies to provide users with personalized advertisements
Names used: fbm_, actppresence, sb, csm, c_user, frstxs, datr, _fbp
Share: Privacy statement

Instagram
Purpose: Personalized advertisements
Retention period: 1 year
Description: Instagram uses cookies to reach users with personalized advertisements.
Names used: fbm_, actppresence, sb, csm, c_user, frstxs, datr, _fbp
Share: Privacy statement

Google Fonts
Purpose: Use of fonts on our website
Retention period: 365 days
Description: We use the Google Fonts API to display fonts (fonts) on our website. The Google Fonts API requests your IP address when you visit our website.
Names used: tcb_google_fonts
Share: Privacy statement

YouTube
Purpose: YouTube Cookie to collect data from individual visitors.
Retention period: 30 days
Description: Cookies that collect data from individual visitors.
Share: Privacy statement

9 Your rights with regard to personal data
You have the following rights with regard to your personal data:
• You have the right to know why your personal data is needed, what happens to it and how long it is kept.
• Right to view: you can submit a request to view the data that we process about you.
• Right to rectification and supplementation: you have the right to supplement, correct, delete or block your personal data whenever you want.
• If you give us permission to process your data, you have the right to withdraw that permission and have your personal data removed.
• Right to data portability: you have the right to request all your personal data from the Data Controller and to transfer it in its entirety to another Data Controller.
• Right to object: you can object to the processing of your data. We meet this, unless there are good reasons for processing.

Contact us if you want to exercise these rights. Consult the contact details at the bottom of this cookie statement. If you have a complaint about how we handle your data, we would like to hear from you, but you also have the right to submit a complaint to the supervisory authority (the Dutch Data Protection Authority).

10 Switching on and off and removal of cookies
You can delete cookies automatically or manually via your internet browser. You can also indicate that certain cookies may not be placed. Another possibility is that you set your internet browser so that you receive a message when a cookie is placed. More information about these options can be found in the instructions of the Help function of your browser.
Please note: our website may not work optimally if all cookies are disabled. If you do delete the cookies in your browser, they will be placed again after your permission for a new visit to our websites.

11 Contact details

For questions and / or comments about our cookie policy and this statement you can contact us via: Gabrielle Hulsebos, Almere, the Netherlands
Website: https://chitwantigertops.com
Email: chitwantigertops@gmail.com

Disclaimer & Copyright
Persons who visit the website www.chitwantigertops.com hereby declare to agree with the disclaimer and copyright below.

Disclaimer
Although the greatest possible care has been taken in the compilation of the content of our publications on the website, it is possible that certain information is outdated (or no longer) correct (over time).
Chitwan Tiger Tops accepts no liability for any damage that might result from the use of data from the website, flyers, advertisements and other publications created by us and cannot give any guarantees with regard to the nature and content thereof.

Copyright
All rights are vested in Chitwan Tiger Tops, unless stated otherwise. Third-party material is only used with the permission of the rights holders. If, despite our care, you believe that you can derive rights from material on our website, please let us know as soon as possible.
We have our website developed by Rob Koning (www.robkoning.nl). However, Mr. R. Koning is in no way liable for the content of our website and the displayed visual material. He has developed a website exclusively for the material supplied by us.

Complaints and questions

If you want to know more about the above or have a complaint, please contact us. We may overlook something. We are happy to solve this as soon as possible with you.

You are of course free to contact the Dutch Data Protection Authority (possibly).
Contact information Chitwan Tiger Tops
W: www.chitwantigertops.com
E: chitwantigertops@gmail.com
T: + 31-683614752 (whatsapp)
Privacy statement changes
We reserve the right to make changes to this Privacy Statement. This website always contains the
most recent version of the Privacy Statement.

This page was last updated on November 7, 2019.